Меню Затваряне

Cдружение Kassandra e.V. е основано през 1987 г. и е представител на специализирания консултативен център с разнообразни услуги за подпомагане на всички хора, които работят в сексуалната сфера. Дружеството и консултативният център са единствените в Бавария за работещите в сексуалната сфера, които са възникнали с цел помощ към самия себе си. Важните решения се вземат от общото събрание на членовете. Външното представителство на клуба се осъществява от ръководството.

Принципът на работа на Kasandra e.V. е приемането на проституцията като част от обществото. При това се прави ясно разграничаване между проституцията като сексуална услуга срещу заплащане и сексуалното насилие, експлоатацията и трафика на хора. Под сексуални услуги се разбира дейност между възрастни лица при взаимно съгласие.

Kassandra e.V. се застъпва за цялостното премахване на дискриминацията и за декриминализирането на секс-работниците, подобряването на техните условия на труд и живот и равнопоставеността на сексуалните услуги с упражняването на други трудови дейности, както и за повишаването на обществената информираност и приемането в обществото за интересите на работещите в сексуалната сфера.

Ние се възприемаме като доставчици на услуги за лица, търсещи съвети по въпроси, свързани с проституцията. Нашата организация е отворена за всички хора, предлагащи  сексуални услуги, независимо от тяхната сексуална ориентация, произход и/или етническа принадлежност.

Ние сме също така професионално звено за   контакт с държавни служби, власти и други институции, на които предоставяме нашите специфични познания.

 

Работата на консултативния център на Kassandra e.V. е насочена към жизнената среда и нуждите на хората, предлагащи сексуални услуги срещу заплащане.При необходимост (по избор и анонимно) клиентите получават информация, съвет, подкрепа, стабилизиране, професионализация и наблюдение. Работата на консултативния център има за цел да помогне на клиентите да вземат самостоятелни решения с цел самоопределяне, да развият възможности за разрешаване на конфликти и в голяма степен сами да формират условията и планирането на живота си. При необходимост ние осъществяваме връзка с други специализирани служби.

С помощта на медиация в областта на културата се отчита високият дял на работещите в сексуалната сфера с мигрантски произход. Преводачите подпомагат на първо място по-добрия контакт и помагат при комуникацията и преодоляването на културните различия. Интеграцията на мигрантите е цел на / резултат от консултантската работа.

 

Уважението, а не покровителствената нагласа при контакт със секс-работници е предпоставка за доверие и безпроблемен достъп. Това се подпомага и от ангажирането на ментори със собствен опит в проституцията.

Kassandra e.V. е част от различни мрежи, комисии и работни групи. В регионалната и националната система за помощ ние поддържаме тясно и добро сътрудничество с други организации, за да предложим на нашите клиенти всеобхватна подкрепа и консултации.

 

 

Спазването на защитата на личните данни и конфиденциалността са задължителни.

 

С поверените ни дарения и публични средства ние боравим отговорно и отчитаме разходите и приходите.

 

Качеството на работата се осигурява чрез система за управление на качеството.

Предисторията на Kassandra e.V.

1987 г.

В цял свят се шири СПИН-истерията. Все още няма лекарства. Много хора се страхуват. В Бавария се разпорежда извършване на  задължителни тестове за СПИН за „застрашени от заразяване“. Инфекциите с ХИВ (и други инфекции, предавани по полов път), за разлика от инфекция напр. с туберкулоза или морбили, могат да бъдат избегнати сравнително лесно чрез превантивни мерки (= употреба на презервативи). Въпреки това сега само проституиращите се считат за „застрашени от заразяване“ и редовно се проверяват (а от време на време и наркоманите). Проституиращите се чувстват дискриминирани. Те твърдят: ние работим професионално, изискваме от нашите клиенти употреба на презервативи – ние не сме по-засегнати от ХИВ от други хора!При неявяване на задължителните тестове за СПИН се провежда издирване от полицията и „принудително довеждане“. Освен за ХИВ се провеждат тестове и за сифилис, освен това се провеждат и изследвания с влагалищна натривка – в случай на отказ също и против волята на заинтересованите лица.

 

В същото време в общественото здравеопазване се развива културата на анонимните (и доброволни) тестове за СПИН за всеки.

1987 г.

Стига толкова! Ние се организираме! Около дузина жени, предлагащи сексуални услуги и жени с други професии (50:50) създават сдружението и изграждат консултативен център за секс-работници. Името „Касандра“ (Kassandra) напомня за едноименната пророчица от Троя, в чиито пророчества никой не е вярвал. Точно така се почувствахме ние поради  общото съмнение за разпространението на СПИН.1987/1993 г.

Ние проучваме внимателно съотносимостта на задължителните изследвания към работещите в сексуалната сфера и имаме успех. Чрез национално проучване° за задължителните иазследвания на повече от 9000 проституиращи беше доказано, че те са дори по-рядко заразени с ХИВ / болести, предавани по полов път (БПИ)°° в сравнение с членове на други групи от хора! „Задължителните прегледи на проституиращи изцяло пропускат епидемиологично значими групи“, беше заключението с призив за отмяна на всякакви задължителни изследвания.

 

Междувременно секс-работниците по света протестират с лозунга:

2001 г.

Най-накрая правни последици: премахване на всички задължителни тестове °°° и въвеждане на анонимни и безплатни тестове за ХИВ / БПИ°° за всички хора с особен риск от инфекция°°°°

Закон за защита от инфекции от 2001 г., § 19

° Тросен, 1993 г. (по това време ръководител на Службата за здравеопазване на Висбаден, от 1991 г. отправя запитвания към други служби за здравеопазване в цялата страна за техните цифри.) https://www.peterlang.com/view/title/39135?tab=aboutauthor (ISBN 978-3-631-45470- 1)

°° БПИ = болести, предавани по полов път = общ термин за болести, предавани по полов път

°°° въз основа на „Федералния закон за борба с епидемиите“ и „Закона за борба с болестите, предавани по полов път“, в който проституиращите никога не са били назовавани директно

°°°° утвърден в Закона за защита от инфекции § 19

В областта на професионалните сексуални услуги ние претендираме за равнопоставеност по отношение на правния статут и социалното осигуряване на проституиращите с другите работещи и отмяна на всички специални закони в областта на наказателното право.

Сдруженията на проституиращите лица се оплакват, че досега не са отменени всички специални закони в Наказателния кодекс. Ние се чувствуваме дискриминирани от тяхното съществуване. За нашата защита са ни достатъчни същите закони, които важат и за другите граждани: телесна повреда, изнасилване, принуда, измама и т.н.

Членство в дружеството

Приветстваме нови членове, които искат да се включат и да станат част от нашия екип! Очакваме Вас и Вашата помощ.

Членство със спонсориране

Без финансово подпомагане нашите предишни проекти не биха били осъществими. Благодарим на всеки дарител за помощта му!