Menu Zavřeno
Sexuální práce je v Německu legální!

Sexuální práce byla legální již před zákonem o prostituci z roku 2002. Od vstoupení zákona o prostituci v platnost se rámcové podmínky pro sexuální pracovníky díky vyjasněnému právnímu postavení znatelně zlepšily. Na druhé straně nový zákon o ochraně prostituujících osob z roku 2017 zvyšuje překážky pro práci v odvětví sexuální práce, protože prostituující osoby se nyní musejí jmenovitě registrovat u úřadů a musí jim být poskytovány (povinné) rady. Mnozí se obávají o své údaje a nežádoucí prozrazení, zejména matky školních dětí. Je třeba se obávat, že někteří se přesunuli do ústraní a přešli na skryté formy sexuální práce.

KASSANDRA nabízí informace a rady na podporu nezávislých rozhodnutí. Sexuální pracovnice a pracovníci obvykle pracují samostatně, a proto provozují vlastní obchody se všemi právy a povinnostmi. Poskytujeme podporu šitou na míru konkrétním potřebám pracovníků v tomto odvětví a vyjasňujeme a objasňujeme otázky související s obchodními, bezpečnostními, zdravotními aspekty a právními předpisy.

Pokud máš nějaké dotazy ohledně práce, můžeš kdykoli kontaktovat KASSANDRA: KASSANDRA radí anonymně a zdarma. Osobně, online nebo telefonicky.

Zde je souhrnný přehled některých základních informací.

Od roku 2017 platí zákon o ochraně prostituujících osob (ProstSchG) v celém Německu. Zde najdeš text zákona.

Sexuální práce je v Německu legální činností pro všechny občany EU a pro osoby, které jsou sezdány s německými občany. Pokud sama/sám nepocházíš z EU, ale jsi sezdán/a s občanem EU z jiné země EU, můžeš pracovat pouze v zemi jejich původu.

Pokud jsi jako sexuální pracovník občan EU nebo jsi sezdaný s německým občanem (což je také legální pro transgender nebo queer v Německu), nemusíš se bát policejních kontrol.

V případě násilí, vykořisťování nebo v naléhavých případech se můžeš kdykoli obrátit na policii (telefon 110). Máš právo na přivolání tlumočníka nebo tlumočnice k rozhovoru a máš právo na přivolání specializovaného poradenského střediska, jako je např. KASSANDRA. Nikdy nepodepisuj papíry, pokud nerozumíš tomu, co je v nich uvedeno.

V Německu má policie právo na přístup na všechna místa prostituce a může provádět kontroly nebo razie. Pokud Tvé dokumenty nejsou platné pro práci v Německu, můžeš mít potíže. V zásadě platí, že při kontrole musíš poskytnout pouze informace o vlastní osobě, tedy o tom, co je uvedeno v občanském průkazu nebo pasu. V sekci ke stažení najdeš leták s informacemi o policejních kontrolách.

Nesmíš pracovat s turistickým vízem (pokud pocházíš například z Latinské Ameriky, Asie nebo Afriky). Pokud tak učiníš, pracuješ nelegálně a musíš očekávat, že se dostaneš do potíží s úřední kontrolou.

Pro lidi, kteří jsou obvykle v Německu déle než 6 měsíců (trvalý pobyt), platí povinnost zdravotního pojištění. To je často spojeno s mnoha otázkami, zejména pro osoby samostatně výdělečně činné. Pokud přijíždíš ze země EU do Německa pouze za prací a nemáš zde trvalé bydliště, můžeš použít evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který je obvykle mnohem levnější než německé soukromé nebo zákonné pojištění v Německu.

Sexuální služby lze inzerovat v denních novinách a speciálních časopisech. Velká část reklamy se odehrává přes internet.

Kassandra-Bayern-Karte

Pracovní místa v oblasti sexuální práce lze nalézt také na internetu. Pracovní místa v tomto odvětví se mohou velmi lišit. Některá jsou vykořisťovatelská. Pokud chceš vědět, zda jsou podmínky na Tvém současném pracovišti v normálním rozmezí, můžeš se nás zeptat.

Pokud někdo něco udělá proti Tvé vůli, nebo pokud Ti někdo vezme peníze nebo většinu Tvých příjmů, můžeme Ti pomoci tuto situaci změnit. Nikdo, bez ohledu na to, kde pracuje, nemusí akceptovat, že s ní/ním někdo zachází špatně, a to ani provozovatel bordelu, partner nebo zákazník.

V Norimberku (ve spolkové zemi Bavorsko) neexistují pro prostituující osoby žádné paušální ani zvláštní daně. Každá osoba samostatně výdělečně činná musí požádat o daňové číslo u finančního úřadu a na konci účetního období podat daňové přiznání.

Pokud jsi v Německu platil/a určitou dobu daně, máš nárok na dávky od Agentury práce (Agentur für Arbeit) a za určitých okolností můžeš absolvovat financované školení nebo rekvalifikaci. Také v tomto ohledu Ti můžeme vysvětlit, jak to všechno funguje, a doprovázet Tě na úřady.

Pokud jsi v Německu platil/a určitou dobu daně, máš nárok na dávky od Agentury práce (Agentur für Arbeit) a za určitých okolností můžeš absolvovat financované školení nebo rekvalifikaci.

Také v tomto ohledu Ti můžeme vysvětlit, jak to všechno funguje, a doprovázet Tě na úřady.

Norimberský úřad veřejného zdraví (Gesundheitsamt Nürnberg) Ti poskytne bezplatné a anonymní vyšetření a eventuálně léčbu pohlavně přenosných infekcí. Sexuální pracovníci se mohou na tento úřad obrátit také s otázkami antikoncepce nebo  při potížích v intimní oblasti. Pokud například potřebuješ recept na antikoncepční pilulky, chceš provést očkování proti hepatitidě nebo těhotenský test, jsi právě tady správně, stejně jako pokud hledáš radu ohledně ukončení těhotenství. Nepotřebuješ zdravotní pojištění a žádné peníze. Další informace nalezneš na adrese https://www.nuernberg.de/internet/gesundheitsamt/aids_beratungsstelle.html

Pro Norimberk a okolní obce (Fürth, Erlangen, Schwabach) platí nařízení o zákazu prostituc e. Toto upravuje, jak a kde lze sexuální práci provádět:

 • Existuje zakázaná oblast, v níž je sexuální práce a také „zahájení“ (navázání kontaktu s potenciálními zákazníky) obecně zakázáno. V sekci ke stažení jsou k dispozici nařízení o zakázané oblasti a mapa města Norimberku s umístěním této zakázané oblasti.
 • V Norimberku, Fürthu a Erlangenu dochází k prostituci hlavně v modelových bytech a nudistických klubech. V modelových domech sexuální pracovníci obvykle platí denní nebo týdenní nájemné. V nudistických klubech sexuální pracovníci i zákazníci platí denní vstupné, zpravidla mohou bezplatně konzumovat jídlo a nealkoholické nápoje a využívat dostupné prostory.
 • Kromě toho je zde v Německu historicky nejstarší ulice s provozováním bordelů, Frauentormauer v Norimberku. Skládá se ze 17 domů, kde sexuální pracovníci platí nájemné a pracují, kdy a jak chtějí.
 • TS nebo queer sexuální pracovnice a pracovníci obvykle používají byty, často společně se sexuálními pracovnicemi.
 • Female + trans/queer sexworker lze nalézt na platformách, jako je např. www.ladies.de, www.poppen.com nebo www.kaufmich.com.
 • Chlapci pracují spíše v cruising oblastech nebo navazují kontakty se zákazníky v příslušných lokálech.
 • Male escort najdete např. na https://www.hunqz.com/escorts

I s otázkami na tato témata nás můžeš vždy kontaktovat.

Zde nalezneš právní informace o zakázané oblasti v Norimberku a Fürthu: Ke stažení

Dne 01.07.2017 vstoupil v platnost zákon o ochraně prostituujících osob (ProstSchG). Zajišťuje dalekosáhlé změny ve vykonávání prostituce a provozu míst prostituce. Tento zákon způsobil mnoho nejistot. Máme zkušenosti s poradenstvím a rádi Ti pomůžeme, pokud máš dotazy

Prostituce zahrnuje například také dominy, eskorty, tantra masáže, sexuální doprovod, erotické masáže – bez ohledu na to, zda je aktivita prováděna pravidelně nebo jen příležitostně. Pracovat smí pouze ti, kteří jsou oficiálně registrováni jako sexuální pracovníci.

Následuje několik důležitých informací shrnutých na internetových stránkách Bavorského ministerstva pro rodinné záležitosti, práci a sociální věci.

Wenn Sie als Prostituierte oder als Prostituierter tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen, müssen Sie vor der Anmeldung der Tätigkeit persönlich eine gesundheitliche Beratung wahrnehmen und diese in regelmäßigen Abständen wiederholen.

Die gesundheitliche Beratung müssen

 • Personen ab 21 Jahren mindestens alle 12 Monate und
 • Personen unter 21 Jahren mindestens alle sechs Monate

wiederholen. Die gesundheitliche Beratung darf nur das Gesundheitsamt durchführen. Die gesundheitliche Beratung erfolgt vertraulich und umfasst insbesondere Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogenmissbrauchs. Über die gesundheitliche Beratung wird Ihnen eine Bescheinigung ausgestellt.

Die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung ist Voraussetzung für die Anmeldung der Tätigkeit als Prostituierte oder Prostituierter. Ohne gesundheitliche Beratung können Sie sich nicht anmelden und ohne Anmeldung dürfen Sie als Prostituierte oder als Prostituierter nicht tätig sein.

Für die gesundheitliche Beratung müssen Sie beim Gesundheitsamt eine Gebühr von 35 Euro bezahlen.

Sie müssen sich vor Aufnahme der Tätigkeit persönlich bei der Behörde anmelden, in deren Zuständigkeitsbereich Sie Ihre Tätigkeit vorwiegend ausüben wollen.

Für die Anmeldung brauchen Sie die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung. Bei der Anmeldung erhalten Sie wichtige Informationen zur und eine Beratung über die Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter.

Sie erhalten eine Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung (Anmeldebescheinigung). Die Anmeldebescheinigung ist bei der Ausübung der Tätigkeit stets mitzuführen. Ohne Anmeldebescheinigung dürfen Sie als Prostituierte oder als Prostituierter nicht tätig sein. Wer ohne gültige Anmeldebescheinigung der Prostitution nachgeht, muss eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro bezahlen.

Die Anmeldebescheinigung gilt

 • für anmeldepflichtige Personen ab 21 Jahren zwei Jahre
 • für anmeldepflichtige Personen unter 21 Jahren ein Jahr

Sie kann nach Ablauf ihrer Gültigkeit verlängert werden.

Für die Anmeldebescheinigung müssen Sie bei der Behörde eine Gebühr von 35 Euro bezahlen. Sie können sich zusätzlich eine Aliasbescheinigung ausstellen lassen. Sie enthält statt Ihres Vor- und Nachnamens einen selbst gewählten Alias, also einen von Ihnen gewählten Namen, den Sie bei Ihrer Tätigkeit verwenden. Wenn Sie die Aliasbescheinigung bei Ihrer Tätigkeit mitführen, dann müssen Sie die Anmeldebescheinigung nicht dabei haben. Für die Aliasbescheinigung müssen Sie bei der Behörde eine weitere Gebühr von 35 Euro bezahlen.

Informationen zur gesundheitlichen Beratung sowie zur Anmeldung für Prostituierte finden Sie auch im mehrsprachigen Informationsflyer für Prostituierte des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Dieser dient dazu, die in der Prostitution tätigen Personen über die Neuregelungen des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes zu informieren und ihnen den Zugang zu den zuständigen Behörden zu erleichtern.

Přehled zdravotních poraden, registračních míst a míst vydávajících povolení v Bavorsku naleznete na následující stránce: https://www.stmas.bayern.de/prostituiertenschutzgesetz/index.php#sec4

Provozovatelem v místě provozujícím prostituci je ten, kdo nabízí sexuální služby alespoň s jednou další osobou nebo poskytuje alespoň jedné osobě prostory pro výkon prostituce (včetně automobilů, studií, agentur nebo akcí). Vyloučení jsou sexuální pracovníci, kteří pracují sami ve svém vlastním bytě.

 

Následuje několik důležitých informací shrnutých na internetových stránkách Bavorského ministerstva pro rodinné záležitosti, práci a sociální věci.

Haben Sie bereits vor dem 01.07.2017 ein Prostitutionsgewerbe betrieben, dann haben Sie dies der zuständigen Behörde bis spätestens zum 01.10.2017 anzuzeigen und einen Erlaubnisantrag bis spätestens zum 31.12.2017 nachzureichen.

Ein Prostitutionsgewerbe betreibt, wer gewerbsmäßig Leistungen im Zusammenhang mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen durch mindestens eine andere Person anbietet oder Räumlichkeiten hierfür bereitstellt.

Als Prostitutionsgewerbe gilt der Betrieb von Prostitutionsstätten, das Bereitstellen von Prostitutionsfahrzeugen, die Organisation oder Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen sowie der Betrieb von Prostitutionsvermittlung.

Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis sind insbesondere die Vorlage eines Betriebskonzepts für das Prostitutionsgewerbe und die Zuverlässigkeit des Betreibers oder der Betreiberin. Das Prostituiertenschutzgesetz stellt zudem Mindestanforderungen an Prostitutionsgewerbe je nach Gewerbeart.

Die Durchführung einer Prostitutionsveranstaltung und die Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs unterliegen einer zusätzlichen Anzeigepflicht.

Betreiber dürfen nur Prostitutierte mit gültiger Anmeldebescheinigung bei sich arbeiten lassen. Zudem müssen sie täglich dokumentieren wer wann bei ihnen gearbeitet hat. Außerdem müssen sie alle Verträge und Vereinbarungen dem Mieter*innen schriftlich geben. Darüber hinaus müssen sie Kondome und Gleitgeil bereitstellen.

Přehled zdravotních poraden, registračních míst a míst vydávajících povolení v Bavorsku naleznete na následující stránce:

https://www.stmas.bayern.de/prostituiertenschutzgesetz/index.php#sec4

Prevence HIV/STI a prevence závislosti jsou jedním z našich hlavních úkolů. Informujeme osoby zapojené do sexuální práce o všech relevantních tématech. To jim umožňuje organizovat svou práci nezávisle a bezpečně. Jedna ze  strategií prevence nabízená KASSANDRA je profesní profesionalizace. Zahrnuje znalost rizik nákazy HIV/STI a předávání strategií pro praktické provádění bezpečných sexuálních praktik. Sexuální pracovníci, kteří jsou dobře informováni o zdravotních rizicích (a nejsou v naléhavé finanční tísni), věnují pozornost svému sexuálnímu zdraví a podnikají preventivní opatření při práci.

Důležitými tématy jsou také informace o různých pracovních podmínkách, prevenci násilí a sebeprosazení v prostředí. V některých případech se jedná ale také o opatření k zajištění existence: pokud někdo, z různých důvodů, sexuální prací (už) nemůže nebo nechce   vydělávat na živobytí (a na dosah není jiná výdělečná činnost), může být  také  žádost o podporu, jako např. základní zabezpečení lepším řešením, než nabízení   zakázaného sexu bez kondomu kvůli finančním potížím.

Zejména u prostituujících osob užívajících drogy nabízíme informace o bezpečnějším sexu a praktikách bezpečnějšího užívání.

Od roku 2017 platí pro poskytovatele sexuálních služeb a jejich zákazníky povinnost dodržovat zákon o prostituujících osobách. Je sporné, zda lze prevenci zdraví podporovat trestním právem. Mnoho sexuálních pracovníků však vítá skutečnost, že nyní mohou odmítat poptávku zákazníků po nechráněných praktikách s odkazem na zákonný předpis a lze tak zkrátit zdlouhavé debaty.

DŮLEŽITÉ

Nikdy nedělej nic bez kondomu, a to ani při orálním a análním styku – je to nejen zakázáno, ale také nebezpečné. Existuje celá řada sexuálně přenosných infekcí, které lze dostat také při nechráněném orálním sexu. Vaginální styk bez ochrany je ještě nebezpečnější, ale nejrizikovější je nechráněný anální styk. Pro vaginální a anální styk byste měli používat lubrikant, aby se kondom neroztrhl. Pokud máš potíže s tím, aby zákazníci používali kondomy, můžeš zde také získat tipy od KASSANDRA. Pokud se kondom roztrhne, můžeš jít na úřad pro veřejné zdraví a zeptat se, jak můžeš zabránit těhotenství a kdy můžeš provést první vyšetření na pohlavně přenosné infekce. Nepotřebuješ zdravotní pojištění a žádné peníze.

Diskuse o závislostech a jejich prevenci jsou velmi citlivým tématem, které může při poskytování poradenství také hluboce zasahovat do soukromí lidí. Jedním z našich přístupů při práci je předcházet návykové závislosti, a to informováním, poradenstvím a posilováním lidí působících v sexuální práci. Zneužívání návykových látek je v profesionální sexuální práci příležitostné, obvykle jsou zde konzumovány stimulační látky, jako je kokain, Speed nebo Crystal. Lidé závislí na návykových látkách se však často snaží také získat peníze prostřednictvím (neprofesionální nebo poloprofesionální) sexuální práce, aby mohli financovat návykové látky (od heroinu po amfetamin, často polytoxikomanie). Obě sféry jsou nám známy. Poskytujeme poradenství a podporujeme jak profesionální prostituující osoby, které užívají drogy, tak i lidi závislé na drogách, kteří se prostituují.

Pro  vysvětlení důležitosti vědomého a odpovědného používání návykových látek  u této speciální skupinypoužíváme různé materiály a metody. Při tom se spoléháme na informační materiály, které si částečně sami vytváříme a/nebo překládáme do příslušných různých jazyků. Cíleným použitím těchto materiálů se nám daří upoutat pozornost cílových skupin.

Jsme zapojeni do systému regionální pomoci a spolupracujeme s  poradnami pro závislé:

 • Hängematte e.V. – kontaktní místo a nouzové přístřeší pro lidi, kteří jsou závislí na nelegálních drogách
 • Lilith e.V. – Ženy radí ženám
 • Mudra Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V.

Sexualita je stále ještě tabuizovaným tématem naší společnosti, zvláště pokud se týká postižených a starých lidí. Jejich touhu po blízkosti, dotyku a sexualitě často nelze v soukromém prostředí naplnit. Nalezení speciální sexuální služby, která vyhovuje těmto potřebám, proto může být dobrým řešením.

KASSANDRA nabízí v nepravidelných intervalech školení na sexuální asistenci. Kvalifikace se koná s odbornou podporou profamilia Nürnberg. V rámci projektu vzděláváme zainteresované ženy a muže, aby se stali certifikovanými sexuálními asistentkami a asistenty.

Nová řada seminářů je plánována na 2023: Letáky ke školení sexuální asistence (PDF)

Rádi informujeme příbuzné, pečovatele a zařízení pro starší a/nebo zdravotně postižené osoby o:

 • nabídce sexuálních asistentů/sexuálním doprovázení,
 • rámcových podmínkách sexuální služby.

Chcete-li se dostat ke kontaktům na sexuální asistenci, klikněte sem: Kontakty na sexuální asistenci

Nabízíme poradenství v otázkách bezpečnosti práce při prostituci. Díky znalostem spolku a mnohaleté zkušenosti poradenského centra,  máme několik tipů a triků pro bezpečnou práci. Nevkládáme všechny naše tipy online. Pokud máš nějaké dotazy nebo potřebuješ radu, zavolej nám nebo přijď.

Provozovatelé nevěstinců: V Německu je pod podmínkou dodržování různých předpisů povoleno provozovat bordel, nudistický klub nebo prostituční byt. Od roku 2017 je ze zákona vyžadováno, aby provozovatelé žádali o povolení u Pořádkového úřadu (Ordnungsamt) a za tímto účelem předložili provozní koncept. V tomto provozním konceptu musí být přesně popsáno, jaké jsou pracovní podmínky v daném domě. Provozní koncept musí být k dispozici k nahlédnutí pro prostituující osoby, které tam pracují. Musí mít úřední razítko od místního pořádkového úřadu. Pokud zjistíš, že skutečné pracovní podmínky jsou zcela odlišné od podmínek popsaných v provozním konceptu, měla bysokamžitě změnit pracoviště nebo zapojit příslušný pořádkový úřad. Mnoho provozovatelů bordelu provozuje svůj dům tak, aby zde pracující sexuální pracovníci byli  spokojení a zase si u nich pronajali pokoj. Jiní jdou s nájemným až na horní limit a/nebo zkouší ošklivé triky. Víme, co je běžné a co ne. Zeptej se nás.

Prostituce je v Německu povolena až od 18 let.

Osoby mladší 18 let se nedopouští trestného činu, pokud se prostituují. Ale trestného činu se dopustí ten, kdo jim dá pracoviště. Proto jim k práci zůstává obvykle jen ulice, což je jedna z nejrizikovějších forem prostituce. Nastoupit do auta a/nebo jít domů ke zákazníkovi je často spojeno s násilnými útoky. Naléhavě to nedoporučujeme. KASSANDRA také radí nezletilým sexuálním pracovníkům.

Dospělí, kteří mají sex s mladistvými mladšími 18 let za odměnu, se zásadně dopouštějí trestného činu, zejména s osobami mladšími 16 let.

Na 18-21leté sexuální pracovníky v Německu se vztahují zvláštní zákony. Pokud je prostitutka mladší 21 let a podala trestní oznámení proti provozovateli nevěstince (za násilí, vykořisťování, obchodování s lidmi atd.), bude potrestán přísněji, než kdyby prostitutka byla starší 21 let. Trestáni jsou také ti, kteří přivedou osoby mladší 21 let k tomu, aby zahájily činnost prostituce. To také představuje riziko pro provozovatele nevěstinců: pokud osoba mladší 21 let při policejní kontrole uvede, že se jedná o jejich první pracoviště, může být za nezákonné obchodování s lidmi za určitých okolností stíhán šéf.

KASSANDRA nabízí mimo jiné úvodní poradenství pro osoby, které uvažují o zahájení sexuální práce nebo teprve začínají. Řekneme Ti, jaké jsou skutečné podmínky, takže se můžeš rozhodnout, zda chceš tuto práci zkusit nebo v ní pokračovat. Víme, jaká jsou pravidla hry v „prostředí“, co je běžné a co nikoli, jaký je poměr cena/výkon a jaká jsou různá pracoviště. Můžeme Ti dát tipy, co všechno bys neměl/a lépe dělat a jak můžeš   přesto vydělávat peníze. A samozřejmě jaké jsou právní předpisy, na co si musíš dávat pozor, abys se nedostal/a do potíží s úřady.

Od července 2017 se od všech sexuálních pracovníků vyžaduje, aby se před zahájením činnosti zaregistrovali u příslušného orgánu a   absolvovali zdravotní poradenství. Mohou to být různé orgány v různých spolkových zemích. Zde najdeš informace o zákoně a pro všechny spolkové země: https://www.stmas.bayern.de/prostituiertenschutzgesetz/index.php.

Tantrické masérky a maséři, dominy, sexuální asistentky a asistenti atd. jsou také považováni za prostituující osoby podle zákona o ochraně prostituujících osob z roku 2017. Od roku 2017 se v zásadě za sexuální pracovníky považují i ti, kteří sex za peníze nabízejí jen příležitostně nebo kteří poskytují sex za nepeněžní výhodu (např. drogy, místo na spaní, oblečení, mobilní telefon, lístky na koncert atd.). Kdo není přihlášen a bude kontrolován, může dostat pokutu.

Provozovatelům nevěstinců, kteří dávají pracoviště nenahlášeným prostitutkám a prostitutům, hrozí vysoká pokuta a v případě opakovaného přestupku může dojít ke ztrátě provozní licence.

Zdravotní poradenství probíhá v Bavorsku  v kancelářích veřejného zdraví a provádějí je sociální pedagožky nebo lékařky. Může existovat regionální rozdíl v tom, kolik poradci o sexuální práci ví. Přesto můžeš vycházet z toho, že poradci pro Tebe mají důležité informace o zdraví, například jak můžeš získat lékařskou pomoc bez zdravotního pojištění, pokud ji potřebuješ. Pro zdravotní poradenství platí lékařské zachování mlčenlivosti. Obdržíš potvrzení o účasti na zdravotních konzultacích a musíš zaplatit (v zemi Bavorsko) 35,- EUR. Platnost potvrzení je u osob mladších 21 let 6 měsíců, u osob nad 21 let 1 rok. Poté je třeba znovu absolvovat zdravotní poradenství. V případě změny jména, např. v důsledku manželství, musíš si nechat potvrzení přepsat na nové jméno.

Poradenství při registraci obvykle provádějí úředníci. Vysvětlí Ti právní situaci, co smíš a co je zakázáno. Tvá data předají  příslušnému finančnímu úřadu (v Německu musí platit daně každý, kdo vydělává peníze). K poradenství při registraci musíš přinést fotografii a zaplatit dalších 35 EUR,- ( v zemi Bavorsko). Dostaneš oficiální průkaz prostituující osoby. I zde platí, že je nutné   při změně jména, nechat potvrzení přepsat.

Je možné, za další poplatky ve výši 35,- EUR (ve spolkové zemi Bavorsko), vydat osvědčení o zdravotním poradenství a osvědčení o registraci (průkaz prostituující osoby) na přezdívku. Protože je v průkazu fotografie, a je platná pouze ve spojení s úředním dokladem totožnosti, v praxi to není užitečné, pokud vedeš dvojí život a chceš utajit činnost jako sexuální pracovník.

Každé pracoviště, např. byt, průchozí dům, saunový klub, studio nebo ulice, má své klady a zápory. Liší se mimo jiné pracovní dobou, pracovními podmínkami a klientelou. Také ne každé místo je vhodné místo pro každého. Vezmi prosím na vědomí příslušné nařízení o zakázané oblasti (viz zakázaná oblast)! Také zde platí: Pokud máš dotazy, můžeš se obrátit na KASSANDRA.

Pokud jezdíš do Německa za prací jen občas a máš delší přestávky, měl/a bys bezpodmínečně uchovávat cestovní lístky a moci prokázat, z čeho žiješ ve vlasti.

To samozřejmě platí i v případě, že žiješ v Německu a máš delší přestávky: Vždy musíte být schopni prokázat, z čeho jste během této doby žili. Samozřejmě to může být také finanční rezerva ze sexuální práce, pokud jsi předtím zdanil/a odpovídající velké částky.

Občané členských států EU mohou zůstat v kterémkoli jiném členském státě EU a pracovat zde tak dlouho, jak chtějí („volný pohyb EU“).

Občané jiných států potřebují povolení k práci v Německu před vstupem do státu a zahájením práce. Občané mimo EU získají toto povolení pouze tehdy, jsou-li manželé německého občana či občanky. Jste-li manželé, můžeš pracovat pouze v té zemi EU, odkud pochází manžel nebo manželka. Například, pokud jsi z Ekvádoru a manžel je Belgičan, můžeš pracovat pouze v Belgii. Například, pokud jsi z Nigérie a manžel je Ital, můžeš pracovat pouze v Itálii.

Nemůžete pracovat s turistickým vízem, a to ani v sexbyznysu, ani v jiném zaměstnání.

V Německu existuje hustá síť poradenských center pro nejrůznější záležitosti. Existují také poradenská centra pro migranty bez ohledu na to, zda mají legální nebo nelegální pobyt. Pokud nevíš, jak najít správné centrum, zeptej se nás.

I když nejsi v Norimberku, můžeš nás kontaktovat. Pomůžeme Ti najít poradenské centrum tam, kde se právě nacházíš, nebo pro dané záležitosti.

Pokud uvažujete o změně zaměstnání, nabízíme mimo jiné bezplatné kurzy německého jazyka, školení v oblasti PC a pomoc při hledání zaměstnání a jednání s úřady. Domluv si s námi prosím osobní schůzku v poradenském centru, abychom Ti mohli co nejlépe pomoci.

Účast na kurzu němčiny nebo školení na PC není nutností, když chceš změnit zaměstnání. Kdykoliv můžeš vstoupit do kurzu pro začátečníky nebo pokročilé, v nichž se také naučíš pojmy, které můžeš použít v sexuální práci.

Užívání drog a nadměrná konzumace alkoholu mohou stírat vlastní hranice, takže se za určitých okolností můžeš nechat přesvědčit k jednání, které vlastně odmítáš (např. sex bez kondomu nebo praktiky, které jinak nenabízíš). V takzvané „prostituci pro pořizování“ (tj. sex k financování užívání drog, sex za drogy nebo místo na spaní atd.) byste se měli ujistit, že nabízíte své služby s pokud možno jasnou hlavou. Není jen fyzicky, ale také duševně nezdravé, příští ráno zjistit, co se včera pokazilo. Informace o drogách / bezpečnějším užívání / závislosti lze získat v Norimberku, např. Mudra – Alternative Jugend- und Drogenhilfe nebo Lilith e.V. – Frauen beraten Frauen. Na cokoli týkající se sexuální práce, se můžeš zeptat nás u asociace KASSANDRA. I ti, kteří berou drogy nebo jiné návykové látky, mohou pracovat profesionálně!

Obstarej si přehledný kalendář a poznamenej si, kolik zákazníků jsi měl/a za jakou částku v který pracovní den. Poznamenej si, kde přesně jsi pracoval/a v daný den, a jaké náklady můžeš započítat proti příjmu. Také si poznač, kdy máš volné dny nebo kdy jsi nemocný/á (nejlépe s lékařským osvědčením).

Pokud denně uvedeš jen jediného klienta s nízkou sazbou, ale máš vysoký nájem a kupuješ každý týden 100 balíčků kondomů, finanční úřad Ti to nebude věřit. Dostat se do šetření daňového úřadu je velmi stresující – celý Tvůj život převrátí naruby a budou zkoumat. Tomu se můžeš vyhnout poskytnutím důvěryhodných informací a placením daní.

Kdo vydělává peníze, musí platit daně. Pokud se zaregistruješ jako prostitut/ka, předá registrační úřad Tvé údaje finančnímu úřadu. Je vhodné získat daňové číslo od finančního úřadu na samém začátku činnosti jako prostitut/ka a podat daňové přiznání na konci každého účetního období. K tomu budeš možná potřebovat pomoc daňového poradce.

viz Pohlavně přenosné infekce

Pohlavní nemoci, se též nazývají sexuálně přenosné infekce (STI z anglického sexually transmittable infections), protože můžete být nositeli infekce, aniž byste byli sami nemocní.

V Německu neexistuje povinné lékařské vyšetření pro sexuální pracovníky, platí však povinnost používat kondom (viz Povinnost používat kondom). Anonymní, bezplatné vyšetření STI je nabízeno v Norimberku např. na oddělení Gesundheitsamt (tel.: 0911/231 -2767 nebo -2292).

Každý, kdo vědomě nakazí jinou osobu sexuálně přenosnou nemocí, může být trestně stíhán.

„Zákonem“ se obvykle rozumí platný zákon o ochraně prostituujících osob z roku 2017 (ProstSchG). Pod následujícím odkazem najdeš informace o tomto zákoně ProstSchG: https://www.stmas.bayern.de/prostituiertenschutzgesetz/index.php

Tantrické masérky a maséři, dominy, sexuální asistentky a asistenti atd. jsou také považováni za prostituující osoby podle zákona o ochraně prostituujících osob. Za sexuální pracovníky se považují i ti, kteří sex za peníze nebo jiná protiplnění nabízejí jen příležitostně (např. drogy, místo na spaní, oblečení, mobilní telefon, lístky na koncert atd.).

Mnoho sexuálních pracovníků považuje zákon o ochraně prostituujících osob spíše za kontrolní zákon než ochranný zákon, protože nyní se musí vyzradit úřadům a musí dodržovat více pravidel než dříve. Ochranný charakter zákona je ještě nutné prokázat. Kladný účinek pravděpodobně má, že provoz nevěstinců je nyní striktněji sledován.

Dbej na své zdraví. Můžeš to udělat například tím, že

 • budeš trvat na použití kondomů u zákazníků (viz Povinnost používat kondomy),
 • použiješ lubrikant, aby se kondomy neroztrhaly,
 • necháš se očkovat proti hepatitidě B,
 • využiješ (dobrovolné a anonymní) vyšetření u úřadu pro veřejné zdraví. Vyšetření HIV/STI získáš v Norimberku na úřadě pro veřejné zdraví (tel. 0911-231 -2541).
 • Pokud dojde k poškození kondomu, okamžitě se obrať na nás nebo na úřad pro veřejné zdraví nebo na lékaře nebo lékárníka. Můžeš se vyhnout těhotenství a nechat si zkontrolovat pohlavně přenosné infekce. Nepotřebuješ zdravotní pojištění a žádné peníze u úřadu pro veřejné zdraví. Adresa úřadu je Burgstraße 4, místnost 3 v přízemí. Úřední hodiny jsou úterý, středa a čtvrtek, dopoledne a odpoledne. Tel.: 0911-231-2767
 • neprovádíš vaginální výplach. Vagína se čistí sama. Bohatě postačí, pokud se myješ jednou denně čistou vodou. Ujisti se, že nepoužíváš žádné látky obsahující mýdlo, dezinfekční prostředky nebo parfémy. Poškozují přirozené intimní bakterie. Pokud je vaginální flóra zdravá, působí přirozeně bariérový efekt. Pokud je narušena, zvyšuje se riziko nákazy pohlavně přenosnou infekcí, když dojde k prasknutí kondomu.

Každý, kdo vědomě nakazí jinou osobu sexuálně přenosnou infekcí, může být trestně stíhán. Zákazníkům, kteří tajně odstraní kondom, hrozí také trest. Pokud můžeš zjistit jeho totožnost (ostraha, policie, číslo auta atd.), můžeš na něj podat trestníoznámení. Pokud Tě nakazil pohlavně přenosnou infekcí, bude jeho trest ještě vyšší. Pokud otěhotníš a chceš si dítě nechat, musí platit, dokud dítě nevyroste.

Měl bys věnovat pozornost nejen fyzickému, ale také psychickému zdraví a duševní pohodě.

Pečlivě přemýšlej o tom, které sexuální služby bys chtěl/a poskytovat a které nikoli. Uvědom si, že nejsi povinna/povinen plnit všechna přání zákazníků, zejména touhu po nechráněných kontaktech. Používej také kondom pro orální a anální styk. Pokud s Tebou někdo zachází špatně, bude invazivní, podvede Tě nebo použije násilí, viz bod Násilí. Také zde platí:

V případě akutních duševních krizí můžeš kontaktovat krizovou službu pro okres Mittelfranken (tel. 0911/4248550). Je k dispozici od 18:00 do 24 hod a o víkendech. Pracuje zde vícejazyčný personál.

Během naší pracovní doby můžeš kontaktovat KASSANDRA!

V případě násilí nebo jiných hrozeb (ať už sexuálních, fyzických nebo psychických) se může každá osoba v Německu obrátit na poradenská centra, která podporují ženy a muže v nesnázích. Jmenujme zde například:

 • Specializovaná poradenská centra JADWIGA pro oběti obchodování se ženami, telefon Norimberk: 0911 431 06 56
 • Poradna pro ženy v Norimberk Frauenberatung Nürnberg pro ženy a dívky ohrožené násilím, telefon 0911 28 44 00
 • Wildwasser Nürnberg e.V., telefon 0911/ 33 13 30
 • Kancelář pro mládež Jugendbüro v Norimberku, telefon 0911/52 81 37 51
 • Azylový dům pro ženy v Norimberku Frauenhaus Nürnberg, tel. 0911/33 39 15, poradna azylového domu pro ženy 0911/378 88 78

V akutních násilných situacích a/nebo hrozby můžeš kontaktovat policii. V případě nebezpečí je k zastižení v celém Německu na telefonu 110. V případě potřeby můžeš také získat školení o bezpečnosti práce a/nebo násilí od asociace KASSANDRA. Zeptej se našeho poradenského centra.

Přestože práce ve vlastním bytě, kde žijí děti, není obecně zakázána, důrazně ji nedoporučujeme! Existuje riziko, že dítě převezme do opatrovnictví Úřadu pro sociální zabezpečení mládeže. Naproti tomu pracovat jako prostitutka na místě mimo domov, kde dítě žije, není důvodem, proč by mohlo být dítě odebráno matce.

Sexuální jednání před dětmi nebo ukazování pornografického materiálu dětem je trestné.

Máš nárok na přídavek na dítě, pokud

 • je dítě mladší 18 let (za určitých podmínek i déle),
 • pravidelně pečuješ o své dítě / nevlastní dítě / vnouče / pěstounské dítě a žije ve Tvé domácnosti,
 • žiješ v Německu, jiné zemi EU, Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu nebo ve Švýcarsku.

Příspěvek na dítě může být vyplácen také rodiči s bydlištěm v Německu, pokud dítě občana EU nežije s rodičem v Německu.

Propagace a nabídka análních, vaginálních a orálních sexuálních služeb bez kondomu je zakázána. Ti, kdo propagují nechráněné sexuální kontakty, mohou být potrestáni. To platí také pro synonyma jako „přírodní“, „čisté“, „francouzské +++“ atd.

Každý, kdo vědomě nakazí jinou osobu sexuálně přenosnou infekcí (STI/pohlavně přenosná choroba), může být trestně stíhán.

Prostituující, kteří se připustí nechráněný styk, mohou být potrestáni. Zákazníci, kteří nepoužívají kondom, mohou mít přísný trest. Zejména v případě násilí nebo úskoku (tajně odstranění kondomu) je tento trest drastičtější. V takovém případě byste se měli vždy pokusit získat jeho údaje: ostraha, policie, číslo auta atd.

Každý, kdo žije a pracuje v Německu, je povinen mít zdravotní pojištění platné v Německu. Ve většině případů si mohou sexuální pracovníci vybrat mezi zákonným a soukromým zdravotním pojištěním.

Pokud máš bydliště v zemi EU, můžeš si ve své zemi původu uzavřít většinou velmi levné zdravotní pojištění EU. Poznáš je podle kruhu hvězdiček EU na kartě pojištění. Platí v celé Evropě.

Pro osoby, které přesto nemají zdravotní pojištění, existují v některých oblastech zařízení, kde mohou získat bezplatnou lékařskou péči. V Norimberku nabízí pomoc pouliční ambulance Straßenambulanz Franz von Assisi. Na norimberském úřadu pro veřejné zdraví mohou být lidé s často se měnícími sexuálními partnery vyšetřeni na pohlavně přenosné infekce zdarma a anonymně.

Pohotovostní příjmy nemocnic Ti také pomohou, pokud nemáš zdravotní pojištění. Za určitých okolností potom můžeš mít dluhy, které musíš splatit. Pokud jsi v život ohrožujícím stavu, nevznikají žádné náklady. Pokud jde o život a smrt, v nemocnici budeš vždy ošetřen/a, i bez peněz!

Prostituce je v Německu legální.

Pracovní nájemné se obvykle platí buď jako týdenní nájemné, nebo jako procenta z příjmu. Pronajímatel musí předat potvrzení o zaplacení a výši nájemného.

Policie může kdykoli vstoupit na všechna místa prostituce, podívat se do všech místností a prohlédnout si průkazy totožnosti všech přítomných. V případě policejních kontrol musí být zveřejněny pouze informace, které lze nalézt na občanském průkazu / pasu, jakož i průkaz dle zákona ProstSchG. Informace o tom najdeš také v sekci Ke stažení.

Sexuální pracovníci si sami určují, co nabízejí svým zákazníkům a kolik peněz za to požadují. Trh a konkurence samozřejmě také stanoví limity. Záleží na Tvých vyjednávacích schopnostech a kreativitě, jaké mzdy dokážeš dosáhnout – a tady je spousta možností!

Je vhodné požádat o peníze před zahájením služby a uložit je tak, aby Tě nikdo nemohl okrást nebo je ukrást. Platba předem je v oboru běžnou praxí. Pokud klienti nezaplatí navzdory poskytnuté službě, mohou být peníze vymáhány soudně. K tomu potřebuješ kromě údajů zákazníka: zapojit policii a/ nebo ochranku nebo si poznamenej číslo auta.

Měl/a bys shromažďovat účtenky za veškeré pracovní náklady, které zaplatíš. Cestovní výdaje, pronájem pokoje nebo vstupné do klubu, reklama, kondomy atd. Pokud si něco koupíš v obchodě (např. lékárna, drogerie, supermarket), např. kondomy a lubrikanty, měl/a bys uschovat pokladní doklad.

Nikdy se nenechej odbýt provozovateli nevěstince, řidiči taxi nebo jinými poskytovateli služeb bez účtenky. Zaplať pouze částku, která se skutečně objeví na účtence. Kromě toho musí účtenka obsahovat: datum, kdo za co platí (Tvé jméno a například pronájem pokoje), kdo je příjemce (např. majitel klubu XXX), číslo dokladu a podpis osoby, která peníze přijala. Může to být také někdo, kdo je zaměstnán v klubu nebo v nevěstinci, hlavní je, aby jméno bylo čitelné.

Z daní si můžeš odečíst veškeré pracovní náklady. Jakákoli účtenka, kterou uschováš a můžeš ji uvést ve svém daňovém přiznání, snižuje daňový dluh!

Podle Organizace spojených národů by „všichni lidé měli mít možnost uspokojivého a bezpečného sexuálního života a možnost reprodukce […] [a] svobodného rozhodnutí, zda, kdy a jak často chtějí tuto příležitost využít“ (Zinsmeister 2013, str. 48).

Sexuální doprovázení a sexuální asistence jsou sexuální služby určené speciálně pro lidi, kteří (již) nemohou žít svou sexualitu, ať už v důsledku tělesného nebo duševního postižení.

Ať už jde o sexuálního pracovníka či nikoli: nikdo nesmí nutit jinou osobu k sexuálnímu jednání. A nikdo nesmí diktovat jiné osobě, kdy, kde a jak musí mít sex s kým.

Existuje celá řada infekcí, které mohou být přenášeny při nechráněném vaginálním, orálním a análním sexu. Nejlepší ochranou je použití kondomu s lubrikanty pro vaginální a anální styk. Pokud má někdo sex s mnoha různými lidmi, je vhodné provést prohlídku na zdravotnickém oddělení každých několik měsíců. Pokud máš bolesti, svědění, pálení atd., měl/a bys jít při další příležitosti na vyšetření. Kontakt viz bod Zdraví.

Dobrou ochranou kromě použití kondomu je očkování proti hepatitidě B a proti HPV. Německé zdravotní pojišťovny platí toto očkování pro mladistvé do 18 let. V některých zemích EU, např. v Maďarsku, jsou adolescenti také běžně očkováni proti hepatitidě B. Bohužel to nemusí nutně platit pro všechny země EU. Máš očkovací průkaz? Je zde uvedeno, proti čemu jsi očkován/a. Eventuálně se můžeš na úřadě pro veřejné zdraví nechat naočkovat proti hepatitidě B za pořizovací náklady.

Samozřejmě můžeš také jít do kterékoli ordinace pro kožní nemoci a pohlavní choroby nebo na gynekologii, pokud máš zdravotní pojištění nebo si to můžeš zaplatit sama/sám. Ošetřující lékař by však měl vědět, co děláš profesionálně, protože jinak v některých případech nebude schopen snadno rozpoznat souvislost s příznaky.

Nabízení a propagace sexuální aktivity u těhotných žen šest týdnů před porodem jsou zakázány.

Pokud jsi těhotná a potřebuješ radu, můžeš se například obrátit na poradenská centra profamilia, která najdeš po celém Německu. Také úřad pro veřejné zdraví v Norimberku (Gesundheitsamt Nürnberg) má poradenské centrum pro těhotné ženy (viz také Potrat). Pokud znáš otce dítěte a nechce platit, můžeš kontaktovat KASSANDRA, pomůžeme Ti a Tvému dítěti s právy.

Každá osoba, která neúmyslně otěhotní, může během prvních 12 týdnů těhotenství absolvovat potrat. K tomu je nutná návštěva poradenského centra pro konflikty v těhotenství (např. v poradenském centru Pro Familie nebo na úřadě pro veřejné zdraví). Pokud nemáš zdravotní pojištění nebo nemáš dostatek finančních prostředků na úhradu potratu, je možné požádat o převzetí části nákladů na potrat.

Pokud se cítíte sami nejistě, může pomoci pracovat s kolegyněmi či kolegy v bytě. V klubu nebo průchozím domě jsou vždy systémy tísňového volání a kolegové nebo ostraha.

Nechceme zveřejňovat všechny naše tipy online. Kdykoli se můžeš obrátit na nás nebo na jiné poradenské centrum pro sexuální pracovníky v Německu.

Každá obec má jiná pravidla, ve kterých oblastech je prostituce povolena nebo není. V Ke stažení najdeš nařízení města Norimberku pro zakázané oblasti.

Občané EU, kteří v Německu pracovali a platili daně po dobu nejméně 6 měsíců, mohou za určitých podmínek požádat o finanční podporu od státu (úřad práce / Agentura práce).

viz také Finanční úřad

Sexuální pracovníci jsou obvykle samostatně výdělečně činní a musí se zaregistrovat u finančního úřadu jako samostatně výdělečně činní a platit prostřednictvím daňového přiznání daň z obratu a daň z příjmu. Za tímto účelem musí být vedena zjednodušená pokladní kniha o denním příjmu a výdajích. Je vhodné uchovávat všechny účtenky za výdaje (např. pracovní nájemné, kondomy, sexuální hračky, reklama), protože doklad o výdajích za práci snižuje daňové zatížení. Ti, kteří neplatí daně, jsou trestně stíháni za daňové úniky.

Jako samostatně výdělečně činná osoba byste se měli starat o své důchodové pojištění soukromě, protože nemáte nárok na důchod. Také pro případ nemoci je třeba učinit opatření, protože v tomto případě chybí příjem.

Dobrá reklama je alfa a omega každého podnikání. V podstatě by sis měl/a pečlivě promyslet, jaké informace a obrázky chceš zveřejnit: síť nic nezapomíná.

Předpisy pro zakázanou oblast platí také v bytě na „bydlení“, kde je obvykle možné pracovat. Přesto je důležité se na každou situaci dívat individuálně. Pro více informací kontaktuj nás nebo kterékoli jiné centrum sexuálního poradenství na federálním území.