Menu Close

Kassandra e.V. เป็นที่ปรึกษาแก่ทุกคนที่ทำงานเป็นผู้ขายบริการทางเพศหรือทำงานในธุรกิจขายบริการทางเพศ รวมถึงทุกคนที่สนใจเรื่องงานขายบริการทางเพศ

KASSANDRA ดำเนินโครงการหลากหลาย ครอบคลุมด้านต่างๆ ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพและด้านวัฒนธรรมแก่ผู้ขายบริการทางเพศ ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเมื่อมีข้อสงสัยด้านการงานอาชีพและเรื่องชีวิต เรื่องการป้องกันปัญหาการติดสารเสพติดและการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STI การสร้างเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพจิต และการสนับสนุนการปรับตัวของผู้ขายบริการทางเพศที่มาจากชาติวัฒนธรรมอื่นให้เข้ากับสังคมที่นี่

ทุกคำถาม…

ไม่ว่าจะมีคำถามเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับงานขายบริการทางเพศ คุณสามารถติดต่อเข้ามาหาหน่วยให้คำปรึกษาแนะนำของเราได้ คุณสามารถขอข้อมูลและคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ซึ่งศึกษามาทางด้านงานครุศาสตร์ของเราได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ (ProstSchG) ก็ติดต่อสอบถามกับทางเราได้เช่นเดียวกัน

… ในภาษาของคุณ…

Bei Bedarf können wir eine Übersetzerin für Dich organisieren. Bitte melde Dich bei uns, damit wir Dich in Deiner Sprache beraten können.

 

… ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเก็บข้อมูลเป็นความลับ…

Wir beraten anonym. Unsere Angebote sind für Sexarbeiter*innen kostenfrei. Wir unterliegen der Schweigepflicht.

….อย่างให้เกียรติกันและกัน…

Mit Information und Beratung zeigen wir Möglichkeiten und Wege auf, um Dich bei Deinen eigenständigen Entscheidungen zu unterstützen.

0
ผู้ให้บริการทางเพศขอคำแนะนำเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังรวมถึงลูกค้า / ผู้ให้บริการ
0
เข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง
0
ราย โทรศัพท์เข้า
0
ราย ติดต่อออนไลน์
0
มีผู้เข้ามาขอคำปรึกษาที่กลับเข้ามาขอคำปรึกษาอีกจำนวน 493 ราย
0
ในปี 2021 มีการให้คำปรึกษาทั้งสิ้น 811 ครั้ง (โคโรนา)
0
การติดต่อจำนวน 579 รายจากการลงไปปฏิบัติงานภาคสนาม
0
ผู้ขายบริการทางเพศที่เป็นเพศหญิงจำนวน ราย
0
ลูกค้า ราย
0
ผู้ประกอบการสถานบริการ ราย

เราออกไปเยี่ยมตามอพาร์ทเมนต์ คลับ สถานบริการ เขตขายบริการทางเพศที่ชื่อ Frauentormauer และแหล่งขายบริการทางเพศอื่นๆ ในบริเวณ Nürnberg, Fürth และ Erlangen การออกไปปฏิบัติงานภาคสนามเช่นนี้ก็เพื่อให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ขายบริการทางเพศในที่ทำงานของพวกเขาเหล่านั้นโดยตรง
การออกไปปฏิบัติงานภาคสนามเช่นนี้ทำให้เราเข้าถึงผู้ขายบริการทางเพศที่อาจจะเพิ่งเข้ามาประกอบอาชีพในเขตการทำงานของ KASSANDRA หรือเข้ามาประกอบอาชีพในเขตนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้น

การปฏิบัติงานภาคสนามนี้ก็ทำให้เราได้ติดต่อกับผู้ประกอบการสถานบริการทางเพศด้วยอยู่บ่อยๆ การได้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอนี้ทำให้เราได้เข้าไปเห็นสภาพงานขายบริการทางเพศตามที่เป็นจริงและทำให้เราประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงและสามารถคาดการณ์พัฒนาการของงานในสาขานี้ได้อย่างถูกต้อง.

ในการลงไปปฏิบัติการเยี่ยมเยียนในภาคสนามนี้ เราให้ความสำคัญกับการไม่เข้าไปทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อการทำงานของสถานประกอบการเหล่านั้น และเข้าไปพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องในที่ทำงานของพวกเขาและให้คำปรึกษาแนะนำแก่พวกเขาเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสม

การลงไปปฏิบัติของทีมงานภาคสนามเพศชายของเรานั้นทำให้เราได้เข้าไปคลุกคลีกับแวดวงผู้ขายบริการทางเพศซึ่งเป็นเพศชายในท้องที่ด้วย 
KASSANDRA ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาต่อวัยรุ่นชายและผู้ชายเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการขายบริการทางเพศด้วย
ในส่วนของการขายบริการทางเพศของผู้ขายบริการเพศชายนั้น ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV/STI เป็นประเด็นที่สำคัญ เพราะผู้ให้บริการกลุ่มนี้มีโอกาสเจอะเจอกับลูกค้าที่ติดเชื้อ HIV หรือโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์สูงกว่า ขณะเดียวกันเงื่อนไขแวดล้อมในการทำงานของผู้ขายบริการทางเพศซึ่งเป็นเพศชายมีความเสี่ยงไม่มั่นคงเหมือนกับผู้ขายบริการที่เป็นเพศหญิง วัยรุ่นชายและผู้ชายมักทำงานเพียงลำพัง ทำงานตอนกลางคืน และทำงานข้างนอก (หรือออกไปหาแขกข้างนอก) นี่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงได้

โดยทั่วไปการเข้าไปทำงานในที่พักของลูกค้าก็เป็นเรื่องอันตรายด้วย การใช้สารเสพติดเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศก็เป็นที่แพร่หลายและทำให้เกิดความเสี่ยงว่าถึงที่สุดแล้วอาจไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยแม้ว่าทราบดีว่าควรใช้ ผู้ขายบริการซึ่งเป็นเพศชายมักไม่ทำงานขายบริการทางเพศเป็นประจำแต่ทำแค่ครั้งคราว ด้วยเหตุนี้จึงไม่มองตัวเองว่าเป็นมืออาชีพและไม่มองการทำงานของตนอย่างเป็นธุรกิจเป็นระบบ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมาย (ในเขตห้ามทำ) ด้วยเหตุนี้จึงมักไม่แสดงตัวว่าตนทำงานขายบริการทางเพศ การออกไปปฏิบัติงานภาคสนามจึงต้องอาศัยประสบการณ์ช่ำชองเป็นอย่างมากในการเข้าถึงผู้ขายบริการกลุ่มนี้ ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าถึงคนกลุ่มนี้เพื่อแจ้งให้พวกเขาได้รับทราบถึงรูปแบบความช่วยเหลือต่างๆ ที่มีอยู่

หากผู้ขายบริการทางเพศรายใดเกิดความต้องการที่จะหันเหชีวิตตัวเองไปประกอบอาชีพใหม่ เราก็ช่วยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น สอนคอร์สภาษาเยอรมัน และฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการสมัครงาน เราให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพที่มีการประกันสังคมหรือการก่อตั้งประกอบกิจการอิสระของตัวเอง

คนที่ทำงานขายบริการทางเพศมีความแตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุ เชื้อชาติ สถานภาพการสมรส ระดับความรู้ ความสามารถทางภาษา และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ และที่มาทางด้านวัฒนธรรม

 

ในการมองหาอาชีพใหม่ เราจะประเมินสภาพความต้องการของตลาดงานอย่างเป็นจริง ดูว่าแต่ละรายมีความสามารถด้านใดอยู่บ้างและส่งเสริมสนับสนุนให้มุ่งหาอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่มีอยู่เหล่านั้น

เป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้ขายบริการทางเพศได้ก้าวเข้าสู่สายงานใหม่แทนการขายบริการทางเพศ โดยเป็นงานที่เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละราย

Kassandra เป็นสมาชิกของ…